Svedra Premium Vodka

Svedra Premium Vodka
38% alcohol
0,7 liter

© 2017 - Vino Nova B.V.